Foto 2019

Foto 2019

Ruličkování – 21.11.2019

Tentokrát nás čekala trasa dlouhá pět kilometrů, ale se dvěma překvapeními. Tím prvním byl kvíz znalostí o Kájovu, kterým byla lemována naše trasa. Účast v něm byla dobrovolná, ale společné plnění úkolů bavilo všechny napříč věkem. Otázky se týkaly historie i současnosti Kájova a prověřili jsme si, co všechno víme či nevíme.V cíli čekalo nejen řešení kvízu, předání jubilejního odznaku, ale také přípitek a malé pohoštění. Na závěr jsme společně vypustili 30 balónků: deset za uplynulých 10 let činnosti, deset na další roky společných setkávání a deset jen tak pro radost – jsme přece spolek, který chce radost rozdávat.

Pochod kolem Kájova – výročí 10let  19.10.2019

III. Čarodějnický slet 30.4.2019

Beseda – Základy první pomoci 2.4.2019

V sobotu 30. 3. uspořádal spolek Radost pro všechny první letošní brigádu na Olympu. Máme velkou radost nejen z toho, že se podařil pořádný kus práce, ale i z toho, že naší brigády se zúčastnilo 31 lidí. Počet je možná o to zajímavější, že náš spolek má pouhých 16 členů a pomáhá nám stále větší počet nadšenců, pravidelně se k nám připojují i členové kájovského sboru dobrovolných hasičů.

Jarní brigáda 30.3.2019

Kreativní dílny – Ruličkování 28.2.+7.3.2019

V neděli se konal tradiční dětský karneval . V tělocvičně základní školy se sešla téměř stovka dětí. O hudbu i soutěže se postaral opět Josef Pepa Maxa.

Karneval 20.1.2019

1.ledna 2019 jsme se již po čtvrté vydali na Novoroční pochod do Boletic. Kdo se vydal s námi, určitě nelitoval: umoudřilo se počasí, v cíli se mohli účastníci osvěžit česnečkou, punčem a perníčky. Překvapením pro děti bylo loutkové divadlo odehrávající se přímo v kostele.

Novoroční pochod 1.1.2019